Cách tính đòn bẩy tài chính dễ hiểu nhất

 Cùng tìm hiểu cách tính đòn bẩy tài chính khi giao dịch forex theo công thức dễ hiểu bên dưới nhé

Cách tính đòn bẩy tài chính có thể được xác định thông qua công thức sau:


Trong đó: 
EBIT là lợi nhuận trước thuế và lãi vay EPS là lợi nhuận của vốn chủ sở hữu 
Để tính đòn bẩy tài chính sau khi có thêm khoản lãi vay phải trả ( I ), ta sẽ được công thức mới

Với: 

 • F: chi phí cố định; 
 • v: chi phí biến đổi trên 1 đơn vị sản phẩm; 
 • p: giá bán; 
 • Q: số lượng sản phẩm
 • I: lãi vay phải trả
Để hiểu rõ hơn về cách xác định mức độ tác động của đòn bẩy tài chính như thế nào đến hoạt động kinh doanh của công ty, chúng ta cùng xem xét ví dụ sau: 
Doanh nghiệp A kinh doanh loại sản phẩm B với tổng vốn là 100.000.000 VNĐ, trong đó bao gồm 50.000.000 VNĐ đi vay với lãi suất 10%/năm. Dự kiến trong năm 2021, doanh nghiệp có khả năng tiêu thụ được 10.000 sản phẩm, giá mỗi sản phẩm là 20.000 VNĐ. Mỗi sản phẩm có chi phí biến đổi là 14.000 VNĐ với tổng chi phí kinh doanh cố định là 40.000.000 VNĐ. Bài toán đặt ra là xác định được mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đối với doanh nghiệp.

Ta có: 

 • I = 50.000.000 x 10% = 5.000.000 VNĐ
 • F = 40.000.000 VNĐ
 • v = 14.000 VNĐ
 • p = 20.000 VNĐ
 • Q = 10.000 sản phẩm.

Áp dụng công thức trên, ta có mức độ tác động của đòn bẩy tài chính lên doanh nghiệp là:

EBIT = 10.000 x (20.000 – 14.000) – 40.000.000 = 20.000.000 VNĐ

Kết luận: Với EBIT = 20.000.000 VNĐ (mức lợi nhuận trước thuế và lãi vay), khi doanh nghiệp A tăng/giảm 1% số lợi nhuận này thì tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu sẽ tăng/giảm 1,34%.

Lưu ý:

Bất kể cơ hội đầu tư nào cũng tiềm ẩn các rủi ro bên cạnh lợi nhuận thu về, việc sử dụng đòn bẩy tài chính cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, khi sử dụng công cụ này cho các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

 • Chủ doanh nghiệp phải có định hướng tốt để tránh tình trạng khủng hoảng, ngưng đọng vốn của công ty.
 • Lựa chọn nơi cho vay vốn uy tín: ngân hàng, các tổ chức tín dụng để lãi suất được ổn định và không gặp rủi ro phá sản.


Comments

Popular posts from this blog

Tầm quan trọng của Ichimoku, Ichimoku là gì?

Cơ bản nhất về ký quỹ

5 website dùng để nghiên cứu về forex 2022